BAGAICHA.COM
- NPL Time
- HK Time
View Nepali Calendar / नेपाली पात्रो
CongratulationsCongratulationsCondolences

Advertise With Us

How to provide ads to Bagaicha.com

Your can provide your ads directly at marketing@bagaicha.com

बिज्ञापन दर :

क) विषेश  (Special)

- Front Page Banner Special

  • 2 Year HK$ 5000/- or equivalent.
  • 1 Year HK$ 3000/- or equivalent.
  • 6 Months HK$ 1500/- or equivalent.

- Front Page Special Notice Board

  • Per Week HK$ 1000/- or equivalent.

ख) साधरण (Regular)

  • 2 Year HK$ 3000/- or equivalent.
  • 1 Year HK$ 2000/- or equivalent.
  • 6 Months HK$ 1000/- or equivalent.
  • 3 Months HK$ 500/- or equivalent.
  • 1 Month HK$ 300/- or equivalent.

नोटः व्यानर, फोटोको डिजाइन तथा भिडियो भए एडिट गरेर ज्ञापनदाताले नै उपलब्ध गराउँनु पर्ने छ यहि बगैंचा डटकम्बाट डिजाइन तथा एडिटिङ गर्नको निम्ति छुट्टै शुल्क लाग्नेछ ।